Porady

Czy potrzebny jest nam kierownik budowy?

Czy potrzebny jest nam kierownik budowy?

Kierownik budowy koordynuje prace budowlane i dba o to, żeby budowa przebiegała zgodnie z projektem oraz przepisami prawa. Jakie obowiązki pełni i czy zawsze trzeba go zatrudniać? Co na ten temat mówi prawo i jak to wygląda w praktyce?

Kierownik budowy w prawie budowlanym

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mówi, że kierownik budowy lub kierownik robót jest uczestnikiem procesu budowlanego. Kierownik budowy ma w obowiązku sporządzać informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przy uwzględnieniu specyfiki obiektu i warunków prowadzonych robót budowlanych. Może nim zostać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Do egzaminu mogą przystępować osoby z tytułem inżyniera po studiach technicznych związanych z budownictwem lub architekturą. Kierownik budowy ponosi dużą odpowiedzialność, dlatego w tej kwestii zatrudnienie specjalisty jest obowiązkowe. 

Obowiązki kierownika budowy

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, w rozumieniu ustawy, m.in. oficjalne pisemne przejęcie od inwestora terenu budowy i jego zabezpieczenie. W tę praktykę wchodzi również zabezpieczenie urządzeń technicznych. Umieszcza m.in. tablicę informacyjną o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia na terenie budowy. Kierownik budowy prowadzi także całą dokumentację związaną z budową. 

W ciągu prowadzenia robót budowlanych to właśnie kierownik budowy koordynuje realizację poszczególnych działań wpisanych do dziennika budowy, uwzględniając przy tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Dba również o to, żeby wykonywać prace ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z przepisami prawnymi. Dziennik budowy jest oficjalnym dokumentem, w którym kierownik zawiera wszystkie informacje o przebiegu robót. 

W przypadku ewentualnego zagrożenia to kierownik budowy wstrzymuje prace i zawiadamia o tym odpowiednie organy oraz inwestora. Uniemożliwia on również wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. 

Do obowiązków tego specjalisty należy również przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgłasza obiekt budowlany do odbioru, uczestniczy w tym odbiorze i przekazuje inwestorowi oświadczenie o zgodności wykonywania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami. W oświadczeniu powinny być także zawarte informacje o doprowadzeniu do należytego stanu oraz porządku terenu budowy. 

Jak znaleźć dobrego kierownika budowy? 

Kierownik budowy to osoba, która powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, doświadczenie oraz umiejętności, dzięki którym zapewni bezpieczny i sprawny przebieg prac. Warto w tej kwestii zwrócić uwagę na opinie innych klientów lub inwestorów. Przed zatrudnieniem kierownika budowy można przeprowadzić z nim również rozmowę, podczas której sprawdzi się merytoryczne przygotowanie specjalisty do realizacji zlecenia. Warto mieć na uwadze, że to od jego umiejętności zależy bezpieczny przebieg budowy, a także jakość i rzetelność wykonywanych prac przez fachowców. Sprawdzonych kierowników budowy można znaleźć na Fixly – https://fixly.pl/kategoria/kierownik-budowy.

Similar Posts