Porady

Fotowoltaika – dlaczego warto?

Fotowoltaika - dlaczego warto?

Wraz z rosnącym trendem ekologii, fotowoltaika stała się popularnym rozwiązaniem. Panele na dachach pojawiają się niczym grzyby po deszczu. Nic w tym dziwnego, ponieważ instalacja fotowoltaiczna niesie za sobą wiele korzyści, z których mogą korzystać prosumenci. Wciąż jednak istnieje wiele osób, które mają wątpliwości związane z inwestycją w instalację fotowoltaiczną. Dlaczego warto zastosować takie rozwiązanie w gospodarstwie domowym?

Fotowoltaika produkuje darmowy prąd

Niektóre osoby zastanawiają się, gdzie tkwi przysłowiowy haczyk w darmowym prądzie. Podstawą wytwarzania energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną jest Słońce, które należy do niewyczerpalnych źródeł energii. Energia słoneczna jest darmowa, dlatego użytkownik ponosi jedynie koszty zakupu i montażu instalacji. Taka jednorazowa inwestycja może wydawać się wysoka, ale warto wziąć pod uwagę fakt, że może całkowicie zwrócić się już w ciągu kilku lat. Biorąc pod uwagę prognozowane podwyżki cen prądu, ustalane przez zakład energetyczny, opłacalność paneli wzrasta. Już w pierwszym miesiącu po uruchomieniu instalacji, można czerpać darmowy prąd dla gospodarstwa domowego. Wydajność instalacji fotowoltaicznej jest dobierana indywidualnie, na podstawie rocznego bilansu rachunków za prąd. Z instalacji o mocy wynoszącej 1 kWp, możliwe jest wyprodukowanie nawet do 1100 kWh energii rocznie, podczas gdy w domu rodzinnym pobierane jest średnio 5000 kWh energii w ciągu roku. Nadwyżki prądu można odprowadzać do publicznej sieci elektrycznej i korzystać z nich w okresie zimowym, gdy wydajność paneli spada. Ofertę na fotowoltaikę sprawdzisz na stronie columbusenergy.pl.

Fotowoltaika działa niczym Perpetum Mobile

Raz prawidłowo podłączona instalacja fotowoltaiczna, działa bezobsługowo przez wiele lat. To sprawia, że jej właściciel nie ponosi dodatkowych kosztów. Możliwe są jedynie koszty związane z czyszczeniem paneli, choć można to robić we własnym zakresie. Przesyłanie prądu między panelami a instalacją elektryczną w domu, następuje automatycznie. Natomiast rozliczanie z zakładem energetycznym jest możliwe, dzięki licznikowi dwukierunkowemu. Natomiast właściciel nie musi w najmniejszym stopniu ingerować w działanie instalacji. Gwarancja obejmująca panele wynosi 25, na nominalną moc wyjściową na poziomie 80% – to świadczy o ich wysokiej jakości. Moduły pracują cicho, dzięki czemu nie produkują dwutlenku węgla, który coraz bardziej zanieczyszcza atmosferę. Praca instalacji jest cicha, co wpływa na komfort przebywania w jej pobliżu. Na uwagę zasługuje również fakt, że panele po zakończeniu eksploatacji można poddać recyklingowi, co jest przyjazne dla środowiska.

Fotowoltaika – niewyczerpalne źródło darmowej energii

Panele fotowoltaiczne montowane są w najmocniej nasłonecznionym miejscu, aby osiągnęły maksymalną wydajność – zwłaszcza w upalne dni. Dzięki temu nadwyżki energii wyprodukowanej w lato, są odprowadzane do sieci, a prosument może z nich korzystać zimą, gdy wydajność instalacji spada. W zdecydowanej większości, panele zostają zamontowane na dachu. Natomiast jeśli z pewnych względów nie jest to możliwe, montowane są na gruncie z użyciem odpowiedniej konstrukcji. Specjaliści dopasowują kąt pochylenia paneli względem promieni słonecznych, aby osiągnęły najwyższą wydajność. Dzięki temu moduły produkują prąd, nawet jeśli słońce znajduje się za chmurami – pomimo że wydajność jest niższa.

Fotowoltaika – dofinansowanie i przysługujące ulgi

Wielu osobom wydaje się, że instalacja fotowoltaiczna jest droga. W praktyce natomiast można pozyskać na nią dofinansowanie z programu Mój Prąd – dla instalacji o mocy  2-10 kWp. Kwota bezzwrotnej dotacji dla gospodarstw domowych wynosi 5 000 zł i można ją uzyskać przez złożenie wniosku do 18 grudnia 2020 r. Istnieje kilka możliwości złożenia wniosku: profil zaufany lub e-dowód. Do tego celu niezbędne są następujące dokumenty:

 • kopie faktur dotyczących elementów instalacji fotowoltaicznej i montażu, na których znajduje się adnotacja: „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”
 • dowód zapłaty za montaż i elementy instalacji (można również złożyć oświadczenie o dokonaniu zapłaty) 
 • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, potwierdzone przez uprawnionego montera licznika
 • oświadczenie o montażu instalacji we własnym zakresie (jeśli wnioskodawca posiada uprawnienia)

Wniosek drogą elektroniczną można złożyć przez:

 1. zalogowanie się do panelu „Mój GOV”
 2. przejście do zakładki „Skorzystaj z programu Mój prąd”
 3. następnie w „Złóż wniosek o dofinansowanie”
 4. zalogowanie na profilu zaufanym lub e-dowodem
 5. wypełnienie wniosku i podanie danych kontaktowych
 6. dołączenie wymaganych załączników
 7. podpisanie wniosku elektronicznego – profilem zaufanym lub e-dowodem
 8. wysłanie wszystkich dokumentów (potwierdzenie złożenia wniosku trafi do skrzynki ePUAP i na podany we wniosku adres e-mail)

Po rozpatrzeniu wniosku przez właściwy organ, wnioskodawca będzie o tym poinformowany drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Ponadto prosument może odliczyć koszt instalacji do podatku dochodowego.

Similar Posts