Majsterkowanie

Jak zakładać bezpieczne instalacje elektryczne

Jak zakładać bezpieczne instalacje elektryczne

Wybrać miejsca na gniazdka i punkty oświetleniowe oraz poprowadzić kable, nie jest trudno. Najtrudniejszym zadaniem projektanta i elektryka wykonującego instalację elektryczną w domu mieszkalnym, jest wykonanie zadania tak, by zapewnić jak najwyższy stopień jej bezpieczeństwa.  Trudność zadania jest tym większa, że mieszkańcy nie zawsze zachowują się ostrożnie i rozsądnie, zwłaszcza ciekawe świata i rządzących nim praw dzieci.

Jakie przewody wybrać i jak je położyć?

Wykonując instalacje elektryczne krok po kroku, doświadczeni elektrycy wiedzą doskonale, jakie przewody wybrać. Najczęściej są to kilku żyłowe przewody płaskie. W wybranych miejscach w tynku wycina się płaskie bruzdy, w których następnie umieszcza się kable mocując je za pomocą specjalnych uchwytów z tworzywa sztucznego.

W przypadku szerokich, co najmniej pięciożyłowych przewodów, mocowania dokonuje się za pomocą aluminiowych blaszek przymocowanych do ściany małymi, rozporowymi kołkami. Innym sposobem jest prowadzenie przewodów w peszlach, czyli specjalnie do tego celu przeznaczonych elastycznych rurkach, które umieszcza się w grubych bruzdach. Wprawdzie rozwiązanie to jest pracochłonne i drogie, ale zaoszczędzi nam kosztów w przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany przewodów na przykład pod glazurą. Kucie nie będzie wtedy konieczne, ponieważ wystarczy wyciągnąć przewody z peszli i zastąpić je nowymi.

Sposoby prowadzenia instalacji elektrycznej

Przewody powinny być układane odpowiednio daleko od krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. Nigdy nie robimy tego po skosie ścian, zawsze pionowo i poziomo. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka, że natrafimy na przewód elektryczny na przykład w trakcie wiercenia otworów w ścianie.

Nie należy układać instalacji elektrycznej poniżej rur wodociągowych i kanalizacyjnych, aby zapobiec zalaniu przewodów w przypadku uszkodzenia rur. Unikamy również kładzenia przewodów bezpośrednio przy rurach instalacji gazowej.

Przewody w pomieszczeniach prowadzi się od gniazdka do gniazdka, najlepiej tworząc tak zwany układ pierścieniowy, czyli zamkniętą pętlę. Uszkodzenie przewodu w którymkolwiek miejscu nie odetnie w takim przypadku prądu w żadnym z gniazd.

W dużych pomieszczeniach czasem zakłada się więcej, niż jeden obwód zasilający gniazda. Wtedy wyłączenie jednego, na przykład w celu dokonania drobnej naprawy, nie wyłącza wszystkich urządzeń w danym pomieszczeniu.

Łączenie przewodów

Łączenia przewodów dokonujemy wyłącznie w specjalnych puszkach instalacyjnych. W żadnym wypadku też nie robimy tego „na skrętkę”, ponieważ nie jest to sposób bezpieczny i uniemożliwia kontrolę stanu połączenia. Uszkodzenia pojawiają się właśnie najczęściej w miejscach połączeń, dlatego nie należy pokrywać puszek tynkiem. Mamy wtedy do nich łatwy dostęp i możemy łatwo usunąć niewielką awarię.

Wykonanie instalacji elektrycznej, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, powinno być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków. Nie powinno się tego wykonywać samemu korzystając z instrukcji „instalacje elektryczne krok po kroku”, znalezionej w sieci.

Similar Posts