Porady

Co to jest stal nierdzewna?

Co to jest stal nierdzewna?

Podstawowym problemem przy wykorzystywaniu różnych stopów stali i żelaza jest to, iż są bardzo podatne na utlenianie, powszechnie zwane rdzewieniem. Największy wpływ mają na to takie czynniki jak:

  • długotrwałe wystawienie na kontakt z powietrzem
  • działanie substancji o kwaśnym odczynie pH
  • przechowywanie elementów metalowych w wilgotnym środowisku

Historia

Już w 1821 roku francuski metalurg Pierre Berthiere, próbując stworzyć nowy materiał, odkrył, że dodanie chromu znacząco poprawia odporność stopu stali na wymienione wyżej czynniki. Jednakże patent na ,,wodoodporny stop” uzyskali dopiero naukowcy John T. Woods i John Clark w roku 1872. Przez następne lata powstawało wiele coraz lepszych stopów, aż w końcu w 1915 roku nastąpił początek popularyzacji stali nierdzewnej przez American Stainless Steel Corporation.

Zastosowanie

Dziś stal nierdzewna wykorzystywana jest w wielu dziedzinach życia. Znajduje się wszędzie tam gdzie obowiązują przepisy HACCP. Możemy ją więc znaleźć w naczyniach i narzędziach, które używane są w branży HoReCa, a także w przemyśle i transporcie. Dzięki temu, iż stal nierdzewna jest najbezpieczniejszym materiałem do kontaktu z żywnością, zobaczymy ją także w naszym domu.

W zależności od potrzeb wykorzystuje stal nierdzewną w postaci blach, bądź gotowych półproduktów o różnych kształtach i wielkościach. Obszerną paletę produktów stalowych zarówno nierdzewnych jak i kwasoodpornych, znajdziemy w https://sklep-metale.pl/

Strukturalna odporność na korozję

Na rynku wyróżnia się 4 główne rodzaje stali nierdzewnych: ferrytyczna, austenityczna, martenzytyczna, ferrytyczno-austenityczna (duplex). Najwyższą odporność na korozję wykazują stale austenityczne potem ferrytyczne, a najniższą martenzytyczne. Większą odporność na korozję mają struktury jednofazowe.

Chemiczna odporność na korozję

Dodanie do stopu chromu czy niklu znacząco zmniejsza potencjał korozyjny materiału z niego wykonanego. Stale chromowe(powyżej 13 procent)są odporne na działanie utleniające np kwasu azotowego. W środowiskach redukujących np. w obecności kwasu siarkowego odporność ta spada. Jeżeli dodatkowo wiemy, że elementy stalowe będą poddawane wysokim temperaturom dobrze jest wybrać stale o wyższej zawartości chromu(powyżej 20 procent).

Drugim ważnym składnikiem używanym do produkcji stali nierdzewnych jest nikiel. Dzięki obecności tego pierwiastka wzrasta odporność na działalność korozyjną kwasu siarkowego czy woda morska.

AISI czy INOX

Podstawowym kryterium jakie powinniśmy przyjąć podczas wyboru elementów stalowych winna być rzetelna analiza najważniejszych i najczęstszych czynników korozyjnych, które występują w procesach produkcyjnych przeprowadzanych w przedsiębiorstwie. Pomocna w doborze może być znajomość podstawowej klasyfikacji rodzajów stopów stali nierdzewnej AISI oraz INOX. Pozwoli nam to dobrać do naszego koszyka zakupowego produkty stalowe najwyższej jakości przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów eksploatacji oraz znaczącym wydłużeniu ich żywotności.

Similar Posts