Budowa

Akcesoria dachowe – rodzaje i zastosowania

Akcesoria dachowe – rodzaje i zastosowania

Wierzchnia warstwa dachu może być wolna od jakichkolwiek akcesoriów dachowych, ale coraz częściej dąży się do jej uzupełnienia poprzez elementy podnoszące szczelność pokrycia, zapewniające bezpieczną komunikację, chroniące przed ptakami, stanowiące ochronę przeciwśnieżną czy wreszcie pełniące funkcję czysto dekoracyjną. Akcesoria dachowe można zatem podzielić na kilka kategorii, a kryterium podziału jest w tym przypadku przeznaczenie (zastosowanie) danego elementu.

Elementy wentylacyjne na dachach budynków

Za wentylację pomieszczeń odpowiadają m.in. przewody wentylacyjne czy napowietrzniki w ramach okiennych, jednak również na dachu mogą pojawić się elementy, które usprawnią przepływ powietrza w budynku, ale przede wszystkim zapobiegną powstawaniu wilgoci pod pokryciem dachowym. W grupie tej znajdują się m.in. taśmy, kominki czy specjalne dachówki. Ich montaż zapobiega zawilgoceniu izolacji z wełny mineralnej – mokra wełna traci ciepłochronne właściwości, a po pewnym czasie zaczyna również gnić i wydawać nieprzyjemną woń. Montaż specjalnych kominków i dachówek wentylacyjnych wskazany jest zwłaszcza w przypadku dachów o skomplikowanym kształcie, gdzie lukarny, kominy czy okna dachowe przerywają ciągłość szczelin wentylacyjnych.

Akcesoria dachowe zapewniające bezpieczną komunikację

Do tej grupy należy zaliczyć stopnie i ławy kominiarskie, które montuje się na dachach budynków w równych odstępach (dotyczy stopni) oraz w okolicy komina (dotyczy ław kominiarskich). Akcesoria te umożliwiają sprawne, wygodne, a przede wszystkim bezpieczne poruszanie się po dachu. Korzystają z nich specjaliści zajmujący się dokonywaniem przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, ale także sami domownicy, którzy chcą sprawdzić stan pokrycia dachowego po groźniej nawałnicy czy zamontować na dachu antenę.

Ochrona przeciwśniegowa

Ważne miejsce wśród dostępnych na rynku akcesoriów dachowych (szeroki wybór akcesoriów w korzystnych cenach znajdziesz tutaj) stanowią produkty zapobiegające nagłemu osuwaniu się śniegu. Gromadzący się na dachu śnieg wielokrotnie topi się i zamarza, a w efekcie tworzy ciężką zlodowaciałą bryłę, która gwałtownie spadając, może wyrządzić wiele szkód. Spadający śnieg może uszkodzić rynny, elewację, ogrodzenie czy zaparkowane w pobliżu pojazdy. Stanowi również ogromne zagrożenie dla ludzi i zwierząt przemieszczających się w okolicach budynku. Aby zapobiec takim sytuacjom, na dachach budynków montuje się płotki przeciwśniegowe, śniegołapy rurowe czy też rozbijacze śniegu.

Zabezpieczenie przed ptakami

Obecność ptaków na dachach budynków nie dla wszystkich stanowi problem. Jednak jeżeli ptaków jest dużo, budują gniazda, a więc znoszą słomę i gałęzie, a tym samym powodują zapychanie się rynien, ich obecność staje się uciążliwa. Poza tym ptaki zanieczyszczają elewację, parapety i balkony. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono do sprzedaży akcesoria dachowe chroniące przed ptakami. W tej grupie znalazły się m.in. grzebienie okapu, specjalne spirale i kolce. Jeśli chodzi o kolce, odpowiednio zamontowane uniemożliwiają ptakom przysiadanie na dachu i nie stanowią dla nich zagrożenia.

 

Similar Posts