Finanse

MdM – warunki do spełnienia, kiedy chcesz wziąć udział w programie

MdM – warunki do spełnienia, kiedy chcesz wziąć udział w programie

Czemu służy Program Mieszkanie dla Młodych?

Rząd od kilku lat wspiera młodych ludzi, którzy pragną usamodzielnić się we własnym domu, lub mieszkaniu, ale nie do końca stać ich na przykład na spełnienie warunku posiadania wkładu własnego. Po programie Rodzina na Swoim, który polegał na pomocy w spłatach odsetek od kredytów hipotecznych, rząd opracował Mieszkanie Dla Młodych.

Beneficjenci tego programu mogą liczyć na dopłatę do wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym. Posiadanie wymaganej kwoty czasem stanowiło barierę nie do przejścia, a czasem było powodem znacznego odwlekania w czasie decyzji o zakupie. W przypadkach, kiedy beneficjenci mają zasoby odpowiednie na pokrycie wkładu własnego, dzięki pomocy uzyskanej w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, mogą przeznaczyć własne środki na przykład na wyposażenie własnego M.

Pomoc, jaką można uzyskać w ramach programu to co  najmniej kilkanaście tysięcy złotych. W najlepszej sytuacji są rodzice trojga, lub więcej dzieci, którzy mogą liczyć na największe procentowo kwoty dofinansowań.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dopłat MdM?

Należy oczywiście spełnić pewne wymagania, określone w ustawie, aby skorzystać z tak atrakcyjnej oferty pomocy rządowej, jaka jest oferowana w ramach MdM. Warunki do spełnienia nie są bardzo skomplikowane.

Przede wszystkim nie można być właścicielem nieruchomości. Ani w czasie ubiegania się o pomoc w ramach programu, ani w przeszłości. Kolejnym warunkiem jest wiek beneficjentów, który nie może przekraczać 35 lat. W przypadku małżeństwa bierze się pod uwagę wiek młodszego z małżonków.

Plusem jest fakt, że o dofinansowanie kredytu hipotecznego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą się ubiegać również osoby samotne.

Warunki jednak dotyczą nie tylko beneficjentów, ale też nieruchomości, których zakup miałby być dofinansowany w ramach programu MDM. Oto co można kupić, aby skorzystać  z pomocy:

  • Mieszkanie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
  • Dom jednorodzinny.
  • Wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej wnoszony na podstawie umowy o budowę lokalu.

Nieruchomości powinny też spełniać warunek limitu powierzchni, który wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. W uprzywilejowanej sytuacji znajdują się przyszli beneficjenci wychowujący co najmniej troje dzieci. Limit powierzchni użytkowej wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 dla domków jednorodzinnych. Kwota kredytu powinna stanowić co najmniej 50 procent wartości planowanego zakupu, a okres kredytowania nie powinien być krótszy niż 15 lat.

Program MdM stanowił cenną pomoc dla ludzi, którzy pragną usamodzielnić się „na swoim”. Niestety, przewidziany został na lata 2014 do 2018. Okres ten właśnie się kończy, dlatego osoby, które nie zdążyły ze złożeniem wniosku, z niecierpliwością czekają na to, co rząd ma do zaoferowania w zastępstwie MdM. W przygotowaniu są Indywidualne Konta Mieszkaniowe. Czas pokaże, czy program będzie się cieszył popularnością podobną do MdM

Similar Posts