Porady

Sprzęt gaśniczy wokół nas – gaśnice

Sprzęt gaśniczy wokół nas - gaśnice

Nie zawsze zauważamy wokół nas sprzęt gaśniczy, który w sytuacji zagrożenia może uratować nasze życie i dobytek. Ważne jest, aby zawsze był sprawny i gotowy do użycia. Dowiedz się więcej, aby zwiększyć swoją świadomość na ten temat!

Czym jest gaśnica i do czego służy?

Gaśnica jest urządzeniem zawierającym środek gaśniczy, które po uruchomieniu samodzielnie wyrzuca środek gaśniczy na skutek działania ciśnienia gazu znajdującego się w zbiorniku gaśnicy lub w oddzielnym zbiorniku, tzw. naboju.

Urządzenie to przeznaczone jest głównie do gaszenia pożaru w jego początkowej fazie rozwoju (zarodku). Nieskomplikowana konstrukcja gaśnicy, a także umieszczona na niej etykieta z instrukcją obsługi umożliwia użycie jej przez każdą osobę, która zauważy powstający pożar.

Jak dzielimy gaśnice?

Istnieje kilka kryteriów podziału gaśnic. Gaśnice dzielimy ze względu na:

  1. Środek gaśniczy. W grupie tej rozróżniamy następujące typy gaśnic:
  • gaśnice proszkowe środkiem gaśniczym jest tutaj specjalny proszek gaśniczy, który wyrzucany jest przez czynnik napędowy pozostający pod ciśnieniem. Proszek stanowią drobno zmielone niepalne związki węglanowe (lub fosforanowe) otoczone błoną hydrofobową. Jest to powszechny i skuteczny środek gaśniczy. Jego dużą zaletą jest brak przewodnictwa prądu elektrycznego – powoduje to, że może być stosowany do gaszenia urządzeń pod napięciem. Używanie proszku gaśniczego nie polecane jest natomiast w pomieszczeniach przetwarzania danych i serwerowniach, ze względu na możliwość zanieczyszczenia znajdującego się tam sprzętu. Ponadto gaśnicami proszkowymi nie wolno gasić pożarów olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych.
  • gaśnice śniegowe – środkiem gaśniczym jest tutaj skroplony dwutlenek węgla. W momencie jego uwolnienia następuje gwałtowny spadek ciśnienia co powoduje, że po opuszczeniu zbiornika środek gaśniczy ma temperaturę ok. -78°C. Z tego powodu podczas używania tej gaśnicy należy zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim należy unikać kierowania strumienia środka gaśniczego w stronę ludzi. Działanie tej gaśnicy polega na odcinaniu dostępu tlenu i znacznym obniżeniu temperatury. Niewątpliwą zaletą gaśnic śniegowych jest brak jakichkolwiek zanieczyszczeń gaszonych przedmiotów oraz pomieszczeń.
  • gaśnice pianowe – w tym typie gaśnic środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza, która wyrzucana jest ze zbiornika za pomocą sprężonego gazu (azotu lub dwutlenku węgla). Działanie gaśnicze piany polega przede wszystkim na odizolowaniu od dostępu tlenu. Ponadto zdolność piany do obniżania napięcia powierzchniowego umożliwia wyciekającej z niej wodzie lepsze wnikanie w strukturę materiału, a co za tym idzie szczelniejszą warstwę izolacyjną. Gaśnica tego typu przeznaczona jest do pożarów ciał stałych a także cieczy i płynów łatwopalnych. Gaśnice te nie są jednak odpowiednie do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem ze względu na to, że strumień piany dobrze przewodzi prąd elektryczny.
  • gaśnice wodne – środkiem gaśniczym jest tutaj woda – substancja powszechna, łatwo dostępna a przede wszystkim tania i mająca dobre właściwości gaśnicze. Działanie gaśnicze wody, podobnie jak piany, polega na odbiorze ciepła z powierzchni płonącego materiału a także odcięcia dostępu powietrza. Dodatkowo rozcieńczające właściwości wody powodują obniżenie stężenia tlenu w strefie spalania. Aby zapobiec zamarzaniu cieczy do wody dodaje się węglan potasu. Gaśnic wodnych nie wolno używać do gaszenia urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem oraz pożarów tłuszczów i olejów.
  • gaśnice halonowe – w tym typie gaśnic środkiem gaśniczym są zamienniki halonu (FE-36). Są to substancje chemiczne nie wpływające negatywnie na warstwę ozonową – w przeciwieństwie do stosowanych dawniej a dziś zakazanych halonów. Cechuje je duża skuteczność gaśnicza. Gaśnice tego typu są odpowiednie do gaszenia pożarów tam, gdzie jest duże nagromadzenie urządzeń lub układów elektronicznych, w tym serwerowni, rozdzielni elektrycznych a także łodzi czy samolotów.

Wielkość gaśnicy:

  • gaśnice przenośne – do 25 kg
  • gaśnice przewoźne – agregaty gaśnicze – 25 kg i więcej

Ze względu na sposób magazynowania czynnika roboczego (gazu napędowego):

  • X – gaśnica znajduje się pod stałym ciśnieniem; czynnik roboczy znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy
  • Z – gaśnica posiada dodatkowy zbiornik zawierający gaz napędowy; środek gaśniczy znajduje się w odrębnym zbiorniku

Do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp co najmniej 1 m szerokości

 Jak często gaśnice muszą przechodzić przegląd?

Gaśnice, które umieszczone są w pojazdach oraz w obiektach użyteczności publicznej powinny być poddawane przeglądom nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku. Uregulowane jest to przepisami. Przegląd taki powinien zakończyć się naklejeniem na gaśnicę “kontrolki” wraz z podpisem konserwatora potwierdzającym sprawność gaśnicy oraz datą kolejnego przeglądu. Ponadto zbiorniki ciśnieniowe gaśnic podlegają badaniu UDT (zazwyczaj co 5 lat) lub jak w przypadku gaśnic pianowych i wodnych badaniu okresowemu (zazwyczaj co 3 lata). W tych przypadkach szczegółowych odpowiedzi należy szukać w Dokumentacji Techniczno Ruchowej gaśnicy.

Nie ma natomiast wymogów prawnych odnośnie przeglądu gaśnic przechowywanych na terenie obiektów prywatnych, domów, kotłowni. Należy jednak pamiętać o właściwym przechowywaniu gaśnic. Nie należy narażać ich na wilgoć, duże wahania temperatury oraz promienie słoneczne. Dzięki temu gaśnice przez wiele lat zachowają sprawność.

Komu powierzyć przeglądy gaśnic i innych urządzeń gaśniczych?

Odpowiedź może być tylko jedna – profesjonalistom. Osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie, przeszkolenie i uprawnienia. Polecamy dział serwisowy firmy FIRETECH.

Zachęcamy również do sprawdzenia całej oferty.

Similar Posts