Ogród

Jak wygląda projekt ogrodu i na co zwrócić uwagę?

Jak wygląda projekt ogrodu i na co zwrócić uwagę?

Projekt własnego ogrodu to szeroko zakrojona inwestycja. Samodzielne projektowanie i wykonawstwo, może zakończyć się kosztownymi błędami. Jak wygląda profesjonalne projektowanie zieleni w ogrodzie i na co zwrócić uwagę?

Cały proces taki jak projektowanie ogrodów powinien zacząć się od znalezienia profesjonalnej firmy, która posiada bogate portfolio w tej dziedzinie. Rozpoznanie powinno dotyczyć już wykonanych projektów, opinii o firmie w Internecie, a nawet zapoznanie się osobiści z inwestorami, którzy korzystali w okolicy z usług wybranej firmy projektującej ogrody. Dopiero po wyborze profesjonalnej firmy, następuje kontakt. Przedstawiciele przedsiębiorstwa projektującego osobiście powinni się skontaktować z klientem. W pierwszej kolejności powinno nastąpić omówienie oczekiwań klienta, czyli wywiad. W nim inwestor przedstawi swoje oczekiwania, wizję, a przede wszystkim własną koncepcję. Następnie wykonawca dokona oględzin omawianej działki ogrodowej, zapozna się z glebą, terenem, ujęciami wody i przedstawi swoje koncepcje, pomysły i możliwości, jakie stwarza działka. Dopiero po zespoleniu obu koncepcji, możliwości powstaje spójna wizja ogrodu. Jest to uwarunkowane tym, że klient ma swoje oczekiwania, a działka daje określone możliwości. Poza tym wykonawca ma wiele innowacyjnych pomysłów, o których istnieniu nie musiał wiedzieć klient. A co potem?

Po stworzeniu koncepcji powstaje szkic projektu

Szkic projektu ma za zadanie przedstawienie wizualne klientowi całego ogrodu. Jest to wstępna koncepcja ogrodu, która podlega jeszcze poprawkom, zmianom. W tym etapie ustala się ilość roślinności, rodzaj zakładanego trawnika, rodzaj roślinności czy rozmieszczeni układów elektrycznych i nawodnieniowych. Powstaje też zarys ustawienia altan, tarasu czy kamiennych ścieżek. Tak przedstawiony szkic z wyróżnikami, co zostanie umiejscowione i gdzie zostaje przedstawione klientowi. Klient dokonuje oględzin szkicu, sugeruje zmiany, poprawki czy alternatywy. W przypadku chęci zmian ustawień wykonawca może zasugerować alternatywne rozwiązania, wizje, koncepcje, innowacyjne nowinki techniczne. Dopiero po stworzeniu spójnego szkicu, następuje jego pełna akceptacja i wykonanie profesjonalnego projektu z makietą i szczegółowym opisem. Jak dalej wygląda projektowanie ogrodów?

Projektowanie i ostateczne rozwiązanie

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych informacji następuje powstanie właściwego projektu. Przedstawiony zostaje dokładny plan rozmieszczenia roślinności, trawników ich rodzajów, wysokości, szerokości pni, a nawet wyszczególnione są takie informacje jak wiek określonego drzewka czy rodzaje bylin i krzewów. Dokładny opis projektu ujmuje gatunki, ilość rozmieszczenie co do centymetra. Makieta dokładnie obrazuje projektowanie ogrodów i wyrazie wizualizuje wcześniejsze koncepcje i szkic. W ramach projektu zostaje również podpisana umowa, która jednoznacznie wskazuje wszystkie czynności opisane powyżej w ramach projektu. Umowa omawia powstanie koncepcji, wywiadu, przedstawia proces tworzenia szkicu czy samego projektu. Wyszczególnia wszystkie etapy oraz czynność wykonywane przez firmę w ramach projektu. Inwestor na podstawie samej umowy dokładnie wie, czego może na poszczególnym etapie oczekiwać od wykonawcy. Jest to bardzo dobra forma kontroli dla klienta, który może spokojnie oczekiwać wykonania określonych czynności w wyznaczonym czasie. Czy wykonanie projektu i podpisanie umowy, kończy projektowanie ogrodów?

Zamawiamy wykonanie ogrodu

Otóż nie! Inwestor poza otrzymaniem projektu może zlecić jego wykonanie firmie, która stworzyła projekt. W ramach wspomnianej umowy można zlecić sadzenie roślin, zakładanie trawników, nawożenie gleby, podlewanie czy wykonanie wszystkich układów elektrycznych i nawodnieniowych wykonawcy projektu. Projektowanie ogrodów to usługa, która nie tylko polega na stworzeniu dobrej koncepcji w postaci opisu i makiety, ale również może zagwarantować wykonanie całego całej inwestycji. Zaletą zlecenia wykonawstwa jest to, że firma projektująca zna całą koncepcję i wie dokładnie, co, kiedy i jak wykonać. Poza tym profesjonaliści dysponują odpowiednimi narzędziami, sprzętem typu glebogryzarka. Bez większych problemów i usług dodatkowych czy podwykonawców wykona cały projekt, aż do oddania pięknego ogrodu. A co jeszcze można zlecić wykonawcy?

Projektowanie ogrodów, a opieka na wykonanym zleceniem

Projekt i realizacja kończą proces inwestycyjny, ale piękny ogród, który zachwyca swą zielenią i bujną roślinnością, wymaga starannej i pieczołowitej opieki, aby przez wiele lat cieszyć oko właściciela. To profesjonaliści, którzy wykonali piękny ogród z wcześniejszego projektu, mogą opiekować się roślinnością. Firma może nawozić glebę, grabić trawniki, kosić je, przycinać drzewka, usuwać chwasty, a także zwalczać wszelkiego typu szkodniki i choroby. Szczególnie ostatnia z wymienionych czynności jest bardzo ważna, ponieważ młode drzewka mogą zostać szybko zniszczone przez zarazę, chorobę lub niewiedzę właściciela. Tak, niewiedza dotycząca zastosowania określonych preparatów może przyczynić się do zatrucia gleby, roślin czy drzewostanu.

Projektowanie ogrodów to skomplikowany proces, który może również zawierać wykonanie projektu i opiekę nad samym ogrodem. Cała inwestycja jest obarczona wieloma zmiennymi, które udźwignąć mogą wyłącznie profesjonaliści. Samodzielne projektowanie, sadzenie czy opieka bez wiedzy fachowej, może doprowadzić do uschnięcia roślinności, zatrucia gleby lub kosztownych zmian budowlanych.

Similar Posts